Gå till innehåll
Parasport Eskilstuna
Parasport Eskilstuna

Begränsat registerutdrag

En bild

Från 1 januari 2020 ska alla idrottsföreningar inom RF kontrollera begränsat register-utdrag för ledare som har direkt och regelbunden kontakt med barn.

En förening har enligt lag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. rätt att begära att den som ska arbeta med eller på annat sätt ha kontinuerlig och nära kontakt med barn ska uppvisa ett begränsat registerutdrag från Polisen. I registerutdraget går det att se om personen är dömd för något av våra allra grövsta brott: mord, dråp, grov misshandel, människorov, samtliga sexualbrott, barnpornografibrott eller grovt rån.

Mer om registerutdraget finns att läsa i materialet “Skapa trygga idrottsmiljöer” Pdf, 4.1 MB..

Riksidrottsmötet 2019 tog beslut om att föreningar ska begära begränsat registerutdrag ur belastningsregistret för den som anställs, har uppdrag i föreningen och där har direkt och regelbunden kontakt med barn. Beslutet trädde i kraft den 1 januari 2020.

  • Registerutdrag ska alltid ske vid nytillsättningar.
  • Att begära in utdragen är en del av ett förebyggande arbete och något som bör gälla lika för alla, oavsett hur länge en person verkat i en förening eller hur väl man känner varandra.
  • Utdraget gäller i 1 år därefter ska det visas upp ett nytt

Vi som förening är ansvarig för att kontrollen genomförs. Det är däremot den enskilde ledaren som begär utdrag från Polisen och visar upp det för ordföranden i föreningen. Vi ska kontrollera utdraget och dokumentera att kontrollen har genomförts. Inga utdrag ska arkiveras av oss, endast en notering om att kontroll är genomförd för viss person i viss roll kommer att dokumenteras. Detta sker i IdrottOnline för respektive person.

  • Det är du som individ som begär ut registerutdraget hos polisen.
  • Utdraget visas för ordföranden i föreningen som meddelar på styrelsemöte att det begränsade registerutdraget har visats upp.
  • En notering att det har uppvisats görs i IdrottOnline

Publicerad: 2022-11-30

Senast uppdaterad: 2022-12-07

ANSÖK OM REGISTERUTDRAG

Du kan beställa registerutdrag via Polisens e-tjänst, eller via blankett som skrivs ut och skickas in.


TRYGG OCH INKLUDERANDE IDROTT

För att nå dit behöver vi alla arbeta aktivt. Oavsett om du är ledare, tränare eller aktiv i föreningen är din medverkan viktig.