Gå till innehåll
Parasport Eskilstuna
Parasport Eskilstuna

Eskilstuna Parasportförening (Parasport Eskilstuna)

Parasport Eskilstuna är idrottsföreningen för dig med funktionsnedsättning och vi erbjuder dig en aktiv livsstil och ökat välbefinnande genom idrotter, omväxlande träning och spännande tävlingar.

Vi vill bedriva idrottsverksamhet för att roligt, må bra och utvecklas under hela livet. Vi vill på alla nivåer medverka till att människor utvecklas positivt såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt.

Vi vill utforma våra idrotter så att:

  • de i alla led ständigt utvecklas och förbättras till form och innehåll
  • vi skapar en inkluderande idrott där alla har möjlighet att delta utifrån sina olika kompetenser, erfarenheter och förmågor så att vaje individ kan utveckla rörelseförståelse utifrån sin kapacitet.
  • de ger upplevelser och skapar kontakt mellan människor ur olika samhällsgrupperingar.
  • de som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet
  • de ger alla som deltar en kamratlig och trygg social miljö

Ett aktivt liv är en lönsam investering för individ och samhälle
Vi ser möjligheter - inte hinder.

Lite historia...

1980 startade några idrottsintresserade ungdomar Eskilstuna Handikappidrottsförening för att få spela rullstolsbasket och bowling. Medlemsantalet de första åren var 20-40 st och föreningens styrelsemöten hölls på Barnhabiliteringen, Näckrosen.

Bowlingen spelades i Eskilstuna Bowling Center, där den även idag finns kvar och rullstolsbasketen var förlagd till Hällbyskolans gymnastiksal. Under åren som gått har föreningen fostrat ett antal aktiva som varit framgångsrika i SM, VM och Paralympics. Detta har medfört att föreningen kan stoltsera med flera medaljer av olika valörer.

Genom åren har föreningen växt i både medlemsantal och idrotter. Vi ser en fortsatt positiv utveckling för föreningen vilket även i framtiden kommer att generera många duktiga idrottsutövare.

Publicerad: 2022-07-25

Senast uppdaterad: 2022-12-26