Gå till innehåll
Parasport Eskilstuna
Parasport Eskilstuna

Integritetspolicy

Parasport Eskilstuna vill kunna erbjuda dig information och massor av nyheter om svensk parasport. För att kunna göra detta behöver vi lagra och behandla dina personuppgifter.

Om du inte vill ta del av denna information/inte vara medlem i vår förening vill vi att du kontaktar parasporteskilstuna@gmail.com och meddelar detta. Vill du dock även fortsättningsvis vara medlem behöver du inte agera men vi rekommenderar dig att läsa nedanstående.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Parasport Eskilstuna behandlar personuppgifter för att administrera löpande verksamhet (utbildning, tävling), kommunicera med medlemmar genom (kallelser, information, nyhetsbrev) samt hantera verksamhetsrelaterade ekonomiska transaktioner (medlemsavgifter, tävlingsavgifter m.m.). Parasport Eskilstuna hanterar även personuppgifter i samband med ansökan om tävlingslicens. Utöver behandlingen av personuppgifter vid licensansökningsprocessen hanteras personuppgifter vid varje tävlingstillfälle kopplat till licensens regelverk. Personuppgifterna behandlas vid anmälan till tävling, under pågående tävling och efter tävlingstillfället vid resultatrapportering. Parasport Eskilstuna behandlar även personuppgifter kopplade till förening för utbetalning av bidrag från bland annat Riksidrottsförbundet. Parasport Eskilstuna hanterar personuppgifter i samband med:

  • Administration av medlemmar (styrelse, medlemsuppgifter, årsmöte)
  • Diverse utskick
  • Tävlingslicensansökan
  • Tävlingsadministration i Sverige samt utomlands
  • Bidragshantering (Idrottsmedel)
  • Sammanställning av statistik och uppföljning
  • Administration av utbildningar, kurser, LOK-stöd och träffar
  • Registrering av roller (funktionärer, instruktörer, förtroendevalda m.fl.)
  • Publicering av material på hemsida och sociala medier

Vilken laglig grund har vi för personuppgiftsbehandling?

Eskilstuna Parasportförening har nedan sammanställt den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifter som sker inom föreningens verksamhet.

Ändamål med behandling

Laglig grund

Hantering av medlemskap

Avtal

Administration

Avtal

Deltagande och administrering av föreningens utbildningsverksamhet

Allmänt intresse vid statsbidrags-finansierad utbildning. Avtal för övriga utbildningsaktiviteter.

Ansökan om bidrag

Avtal och rättslig förpliktelse

Sammanställning av statistik och uppföljning

Allmänt intresse

Kontakt med föreningar och förbund

Intresseavvägning

Besök på vår hemsida

Intresseavvägning

Publicering av material på hemsida och sociala medier

Intresseavvägning eller samtycke (i förekommande fall)


Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar endast dina personuppgifter om det finns en laglig grund, exempelvis för att fullgöra våra åtaganden i avtal eller i enlighet med gällande lagstiftning. Detta innebär exempelvis att vi sparar dina uppgifter så länge som det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal. Vi sparar även dina personuppgifter för att fullgöra rättsliga förpliktelser, exempelvis för att efterleva kraven i gällande bokföringslagstiftning.

Sociala medier

Vi för inget register eller sammanställer kontoinformation över personer som på något sätt deltar i konversationer i våra kanaler. Som personuppgiftsansvariga ansvarar vi för att rensa eventuella kränkande inlägg.

Rekrytering

Det är viktigt att du känner dig trygg när du lämnar information om dig själv till oss när du blir medlem i vår förening.

Föreningen sparar aldrig en personuppgift längre än vi bedömt som nödvändigt för att leverera en god service och utveckla vår relation, och aldrig längre än lagen säger. Vi lämnar aldrig era personuppgifter till annan part och du kan alltid begära att de uppgifter vi har om dig raderas/kompletteras när du önskar, så länge din begäran är i enlighet med lag.

Har du frågor kring vår behandling av personuppgifter, vilka uppgifter som eventuellt finns registrerade, vill få rättelse eller bli raderad, vänligen kontakta parasporteskilstuna@gmail.com.

Du har även rätt att klaga till tillsynsmyndigheten för GDPR. Tillsynsmyndighet är Datainspektionen, www.datainspektionen.se. Länk till annan webbplats.

Med vänliga hälsningar Styrelsen

Publicerad: 2022-07-25

Senast uppdaterad: 2022-12-26