Gå till innehåll
Parasport Eskilstuna
Parasport Eskilstuna

Bli medlem

Vad roligt att just du vill bli medlem!

Läs Parasport Eskilstunas Integritetspolicy

Medlemsavgifter

Enskild medlemsavgift
300 kr

Familjeavgift
450 kr

Stödmedlem
200 kr

För mer information kontakta föreningen
e-post parasporteskilstuna@gmail.com

Välj typ av medlemsskap

Välj om du vill ta del av föreningens verksamhet som aktiv utövare eller endast ansöka om stödmedlemskap i föreningen.

Det är möjligt att vara aktiv inom flera idrotter i föreningen, markera de idrotter du önskar vara aktiv inom under "Jag ansöker om medlemskap för".

Jag ansöker om medlemskap för * (obligatorisk)
Jag ansöker om medlemskap för


Ange dina personuppgifter * (obligatorisk)
Ange dina personuppgifter

Vi skickar våra fakturor via mail så skriv in den epost dit fakturorna från föreningen ska skickas

Har du en god man eller förmyndare fyll i hens namn och kontaktuppgifter

Behandling av personuppgifter * (obligatorisk)
Behandling av personuppgifter

Som medlem i denna förening kommer föreningen att behandla flertalet personuppgifter om dig. Detta för att föreningen ska kunna administrera sin verksamhet. Föreningen har ansvaret för att behandlingen av personuppgifterna är förenligt med gällande lagstiftning samt Idrottens Uppförandekod för behandling av personuppgifter. Ditt personnummer kan komma att samköras mot statens personadressregister (SPAR) för uppdatering av föreningens medlemsregister. Samkörningen genomförs för att fullgöra vår skyldighet att säkerställa att dina personuppgifter är uppdaterade och korrekta. Om du har skyddade personuppgifter eller av andra särskilda skäl inte har möjlighet att uppge fullständiga personuppgifter, kontakta föreningen för att ansöka om medlemskap.

Publicerad: 2022-11-16

Senast uppdaterad: 2024-06-20

INKLUDERANDE LEDARSKAP

Utbildning, utveckling och möjlighet till rörelse bidrar till att skapa en meningsfull fritid för våra medlemmar

I samarbete med Parasport Sverige har SISU Idrottsutbildarna och Riksidrottsförbundet tagit fram ett utbildningsmaterial i syfte att stödja och vägleda tränare i en idrottsförening som möter idrottare som har en funktionsnedsättning.