Gå till innehåll
Parasport Eskilstuna
Parasport Eskilstuna

Utbilda dig som ledare, aktiv, idrottsförälder eller målsman.

En bild

Utbildning, utveckling och möjlighet till rörelse bidrar till att skapa en meningsull fritid för våra medlemmar.

Parasport Sverige och RF-SISU Sörmland erbjuder en mängd utbildningar, kurser, föreläsningar och material för såväl tränare, föreningsledare, idrottsföräldrar och aktiva idrottsutövare. De har ett brett utbud och anpassar även gärna så att utbildningsinsatserna passar dig eller vår förening utifrån både innehåll och form.

I RF-SISU Sörmlands utbildningsguide finns en mängd olika utbildningar att anmäla sig till.

På Parasport Sveriges webbplats finns bland annat Parasporten Grunder som tar upp vad parasport är för något och förklarar till vem parasporten riktar sig.

Hittar du ändå inte det du söker är du självklart välkommen att höra av dig så kan vi tillsammans se om vi kan finna den utbildning du efterfrågar.

Maila in ditt önskemål till
parasporteskilstuna@gmail.com

Publicerad: 2022-11-30

Senast uppdaterad: 2023-01-16

UTBILDNINGAR VIA PARASPORT SVERIGE

Här hittar du de utbildningar som Parasport Sverige erbjuder idrottare, ledare, föreningar, idrottsförbund och anläggningsägare.


INKLUDERANDE LEDARSKAP

Utbildning, utveckling och möjlighet till rörelse bidrar till att skapa en meningsfull fritid för våra medlemmar

I samarbete med Parasport Sverige har SISU Idrottsutbildarna och Riksidrottsförbundet tagit fram ett utbildningsmaterial i syfte att stödja och vägleda tränare i en idrottsförening som möter idrottare som har en funktionsnedsättning.


UTBILDINGSGUIDEN