Gå till innehåll
Parasport Eskilstuna
Parasport Eskilstuna

Bli ledare

En bild

Att vara ledare är fantastiskt. Som ledare har du möjlighet att sprida kunskap till många samtidigt som det är väldigt uvecklande för dig själv!

Vi drivs av att skapa upplevelser som ger glädje till våra medlemmar.
Vi vill att fler ska börja idrotta och komma i rörelse

Idrott hela livet

Genom hela livet är idrott och rörelse viktigt och redan i tidig ålder grundläggs intresset hos barn och unga att röra på sig. Idrott bidrar till att motoriken utvecklas och att skelettet stärks i unga år samtidigt som självförtroende och självkänsla byggs.

Vad gör dig till en bra ledare!

Lyhörd - se alla

Som tränare kan du påverka att fokus ligger på rätt saker. När vi ser alla, utvecklar vi självsäkra, motiverade idrottare som får lära sig många olika rörelser. Här lägger vi grunden för ett idrottsliv med mindre frustration, osäkerhet och skador.

Tydlighet och ärlighet

Ledaren är föreningens ansikte utåt och ofta möter du målsmän eller assistenter till den aktive. Det kan ibland vara en svår situation. Genom att vara tydlig från början om vad föreningen har för värdegrund och vision blir det färre missförstånd.

Skapa en trygg idrottsmiljö

Som ledare är det viktigt att du skapar trygghet och förtroende i gruppen. Skapa en god och trygg idrottsmiljö och sprid en positiv samhörighet i gruppen. Det är viktigt att agera likadant och ha samma regler för alla.

Ansvarsfull

Du som ledare har stort ansvar i gruppen. Aktiviteterna bör planeras och genomföras på ett sätt så att gruppen fungerar socialt och att varje individ får en positiv utveckling, Genom att vara väl förberedd kan du vara mer flexibel och en bättre pedagog. Om ditt ledarskap är ansvarsfullt och omtänktsamt kommer detta att avspeglas hos de aktiva.

Sätt idrottaren i fokus

Det är viktigt att var och en upplever eget ansvar över sin träning och i gruppen. Medbestämmande och tydlighet är framgångsfaktorer, liksom en miljö där det är okej att misslyckas i syfte att utvecklas. Kom ihåg att alla har olika förutsättningar men samma behov. Om jag känner att jag duger som jag är ökar sannolikheten för att jag ska våga och vilja göra mitt allra bästa.

Var förberedd

När man är ledare är det viktigt att vara förberedd, att ha tänkt igenom hur man ska lägga upp träningen innan gruppaktiviteten börjar. Det är också viktigt att medlemsavgifterna är betalda samt att administration och kommunikation runt gruppen fungerar. Våga be om hjälp när det behövs.

Uppföljning/Redovisning

Det är viktigt att följa upp och redovisa de aktiviteter som genomförs både när det gäller närvaroregistrering av LOK-stödet samt utbildningar som genomförts. Skapa en budget/verksamhetsplan innan året börjar för sitt lag/grupp och sammanfatta året som varit i form av en verksamhetsberättelse

Publicerad: 2022-11-18

Senast uppdaterad: 2022-12-07

INKLUDERANDE LEDARSKAP

Utbildning, utveckling och möjlighet till rörelse bidrar till att skapa en meningsfull fritid för våra medlemmar

I samarbete med Parasport Sverige har SISU Idrottsutbildarna och Riksidrottsförbundet tagit fram ett utbildningsmaterial i syfte att stödja och vägleda tränare i en idrottsförening som möter idrottare som har en funktionsnedsättning.


Vill du bli ledare så kryssa i det i samband med din medlemsansökan.